15./28. október

1. Prep. muč. Lukian, presbyter antiochijský. Narodil sa urodzeným rodičom v Samosate v Sýrii. V mladosti nadobudol veľmi široké svetské a duchovné vzdelanie. Bol to významný muž učenosťou aj strohosťou podvižníckeho života. Rozdajúc celý svoj majetok chudobným, živil sa zostavovaním poučných diel ako svojim remeslom. Pre Cirkev urobil veľmi záslužnú prácu tým, že podľa židovského textu opravil mnoho miest...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .