14./27. august

1. Sv. prorok Michej II. Z pokolenia Júdovho a z dediny Morisi, kvôli čomu sa aj volal Morisičan. Súčasník proroka Izaiáša, Ámosa a Oziáša, ako aj judských kráľov Joatama, Achaza a Ezechiela. Obviňoval hriechy svojho národa, obviňoval aj lživých prorokov, ktorí prorokovali za víno a opojné nápoje. Predpovedal pád Samárie. Predpovedal aj pád Jeruzalema, ktorý príde preto,...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .