15./28. augusta

1. Zosnutie Presvätej Bohorodičky. Hospodin, Ktorý na hore Sinaj nariadil piatym prikázaním: „Cti si svojho otca a matku svoju,“ dokázal aj svojim príkladom, ako si treba vážiť svoju matku. Visiac v mukách na kríži, spomenul si na svoju Matku a ukazujúc na apoštola Jána povedal jej: „Žena, toto je tvoj syn!“ Potom povedal Jánovi: „Toto je tvoja...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .