16./29. augusta

1. Nerukotvorená ikona Hospodina Isusa Christa. V čase, keď náš Hospodin zvestoval Evanjelium a uzdravoval každú bolesť a každý ľudský neduh, bol v meste Edessa, na brehu rieky Eufrat nejaký kráľ Avgar celý nakazený malomocenstvom. Dopočul sa o Christovi, Uzdravovateľovi každého trápenia a choroby, preto poslal maliara Ananiáša do Palestíny s listom Christovi, v ktorom Avgar prosil Hospodina, aby prišiel do Edessy a uzdravil...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .