16./29. máj

1. Prep. Teodor Posvätený. Učeník sv. Pachomija. Narodil sa a bol vychovaný ako pohan, ale ako mládenec prišiel k poznaniu pravej viery, dal sa pokrstiť a dopočujúc sa o sv. Pachomijovi, tajne pred svojimi rodičmi utiekol k nemu do monastiera. Sv. Pachomij ho postrihol za mnícha a obľúbil si ho kvôli jeho neobyčajnej horlivosti a poslušnosti. Keď k nemu prišla matka, aby...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .