17./30. máj

1. Sv. ap. Andronik. Jeden zo Sedemdesiatich. Príbuzný apoštola Pavla, ako to aj samotný Pavel píše (Rim 16, 7), spomínajúc aj sv. Júniu, Andronikovu pomocníčku. Andronik bol ustanovený za episkopa Panónie, no neprebýval na jednom mieste, ale zvestoval Evanjelium po celej Panónii. So sv. Júniou sa mu podarilo priviesť mnohých ku Christovi a zboriť mnohé pohanské...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .