18./31. január

1. Sv. Atanasij Veľký, archiepiskop alexandrijský. Narodil sa v Alexandrii v roku 296 a už od detstva mal náklonnosť k duchovnému povolaniu. Bol diakonom pri archiepiskopovi Alexandrovi a sprevádzal ho do Nikey na 1. Všeobecný snem. Na tomto sneme sa Atanasij preslávil svojou učenosťou, zbožnosťou a horlivosťou za Pravoslávie. Mal veľkú zásluhu na tom, aby bola Áriova heréza zavrhnutá a Pravoslávie sa...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .