19. január/1. február

1. Prep. Makarij Veľký. Egypťan a jeden z mladších súčasníkov Antonija Veľkého. Jeho otec bol kňaz. Z poslušnosti k rodičom sa oženil, ale jeho manželka onedlho zomrela a on sa vzdialil do púšte, kde strávil celých 60 rokov vo vnútornom aj vonkajšom snažení sa a boji za nebeské kráľovstvo. Keď sa ho pýtali, prečo je taký chudý, aj keď...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .