18. november/1. december

1. Sv. muč. Platón. Pochádzal z galatskej Ankary; kresťan od narodenia aj podľa výchovy. Už od mladých rokov preukazoval veľkú dokonalosť vo všetkých cnostiach. Platón neskrýval svoju vieru v Hospodina Christa, ale ju verejne zvestoval, vyčítajúc pohanom klaňanie sa mŕtvym tvorom namiesto živého Stvoriteľa. Kvôli tomu bol predvedený na súd pred správcu Agripina, ten ho dlho vypočúval...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .