19. november/2. december

1. Sv. prorok Abdiáš (Obadja, csl. Avdija). Narodil sa v obci Vitacharamska v Sichemskej oblasti. Žil na dvore kráľa Achaba; keď kráľ odstúpil od pravej úcty k Bohu a poklonil sa modlám, Abdiáš nenasledoval kráľov príklad, ale pokračoval v službe jedinému pravému Bohu. A keď zlá kráľovná Jezábel začala kvôli Eliášovi prenasledovať všetkých Božích prorokov, Abdiáš zobral sto z nich, skryl ich v dvoch...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .