18. september/1. október

1. Sv. Eumenij, ep. gortinský, na Kréte. Od mladosti z celej duše nasledoval Christa oslobodiac sa od dvoch ťažkých bremien: od bremena bohatstva a bremena tela. Od prvého bremena sa oslobodil tak, že rozdal sirotám a chudobným celý svoj majetok; a od druhého veľkým pôstom. Takto najprv uzdravil seba a potom začal aj iným dávať...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .