19. september/2. október

1. Sv. muč. Trofim, Savatij a Dorimedont. V časoch cisára Prova, v 3. storočí, keď Antiochiu spravoval nejaký Atik, prišli tam dvaja kresťania, Trofim a Savatij, obaja vážení a čestní občania. Práve vtedy začali nečisté oslavy a obetovanie modle Apolóna v Dafni pri Antiochii. Atik sa obzvlášť snažil, aby sa všetci obyvatelia zúčastnili na týchto...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .