2./15. apríl

1. Prep. Tit Čudotvorec. Od mladých rokov si zamiloval Hospodina Christa a znenávidel márnivý svet. Kvôli tomu svet opustil, odišiel do monastiera a prijal anjelský obraz. Neľutujúc sám seba, vydal sa na ťažkú a tesnú cestu mníšstva. Veľkou trpezlivosťou dosiahol dve základné cnosti: pokoru a poslušnosť; a v týchto cnostiach prevýšil „nielen bratov ale aj všetkých ľudí“. Čistotu duše a tela si...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .