3./16. apríl

1. Sv. Nikita Vyznávač. Narodený v Bytínii, v meste Cézarea. Keď jeho otec Filaret prišiel o svoju manželku, prijal mníšstvo, takže Nikita zostal pri svojej babke, otcovej matke. Keď vyrástol a dokončil všetky štúdiá, odišiel do midijského monastiera, kde ho igumen Nikifor postrihol za mnícha a po siedmich rokoch námahy a podvihov ho patriarcha Tarasij rukopoložil na jeromonacha. Po smrti...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .