2./15. marec

1. Svmuč. Teodot, ep. kirinejský, žil na ostrove Cyprus. Kvôli svojej múdrosti a bohabojnosti bol vybraný za episkopa a spravoval Božiu Cirkev s láskou a horlivosťou. Keď nastalo prenasledovanie kresťanov za čias zákerného cisára Licinia, bol tento Boží človek predvedený pred súd a vystavený mnohým mučeniam. Keď mu mučiteľ Savin radil, aby sa zriekol Christa a poklonil sa pohanským modlám, Teodot...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .