1./14. marec

1. Prepmuč. Eudokia. Žila vo  fenickom meste Iliopolise za čias vlády cisára Trajana. Najprv bola veľkou hriešnicou, potom kajúcnicou, podvižníčkou a nakoniec mučenicou. Vďaka smilstvu nadobudla veľký majetok. Obrátenie v jej živote učinil vďaka Božej prozreteľnosti jeden starý mních German, a to nechtiac. Kvôli povinnostiam prišiel do mesta a ubytoval sa u jedného kresťana, ktorého dom bol stenou spojený s domom...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .