29. február/13. marec

1. Prep. Ján Kasián. Tento veľký duchovník sa narodil v Ríme slávnym rodičom. V mladosti vyštudoval všetky svetské vedy, zvlášť filozofiu a astronómiu. Potom sa celý oddal štúdiu Svätého Písma. Stále sa snažil ísť od dobrého k ešte lepšiemu, želal si dosiahnuť čo najvyšší stupeň dokonalosti. Preto Kasián odišiel z Ríma do Carihradu, aby osobne počul a videl sv. Jána Zlatoústeho....

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .