28. február/12. marec

1. Svmuč. Proterij. Tento svätec bol presbyter v Alexandrii v tom čase, keď patriarchom v tomto meste bol heretik Dioskor, jeden z pôvodcov monofyzitskej herézy, ktorá učila, že v Christovi nie sú dve prirodzenosti, ale len jedna. V tom čase vládol Markian a Pulcheria. Proterij, muž svätý a zbožný, povstal proti Dioskorovi, kvôli čomu pretrpel mnohé ťažkosti. Vtedy bol zvolaný IV. Všeobecný...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .