27. február/11. marec

1. Prep. Prokopij Dekapolita. Tento svätec bol z Desaťmestia (Dekapolisu) pri Galilejskom mori, kvôli čomu aj bol nazvaný Dekapolita. V mladosti sa oddal pustovníckemu životu a prešiel všetky predpísané podvihy, ktorými sa srdce očisťuje a duch pozdvihuje k Bohu. Ale keď nastalo prenasledovanie kvôli ikonám zo strany zlého cisára Leva Isavrijského, Prokopij sa postavil na ochranu ikon dokazujúc, že klaňanie...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .