21. september/4. október

1. Sv. apoštol Kodrat. Jeden zo Sedemdesiatich. Učeník veľkých apoštolov. Zvestoval Evanjelium v Aténach a bol episkopom najprv v Aténach po sv. Publiovi a potom v meste Magnézia. Bol veľmi učený v svetskej múdrosti a bohatý blahodaťou Ducha Svätého. Jeho životopisec o ňom hovorí: „Bol ako ranná hviezda medzi oblakmi“ (Sirach 8, 6); oblaky boli...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .