22. september/5. október

1. Svmuč. Foka, ep. sinopský. Od mladosti sa podvizal vo všetkých kresťanských cnostiach. Ako episkop vo svojom rodnom meste Sinope, na brehu Čierneho mora, príkladom a božskými slovami utvrdil pravoverných vo viere a na pravú vieru obrátil mnoho modloslužobníkov. Zatvrdilí pohania sa proti svätému Fokovi naplnili hnevom. Hospodin Fokovi v jednej vízii ukázal jeho mučenícku...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .