23. február/7. marec

1. Svmuč. Polykarp, episkop smyrnský. Tento veľký apoštolský muž sa narodil ako pohan. Ku Christovej viere ho priviedol a pokrstil sv. Ján Bohoslov. V ranom detstve Polykarp osirel a na základe nejakého videnia vo sne si ho osvojila istá šľachetná vdova Kalista, ktorá si ho vzala a vychovala ako vlastného syna. Polykarp bol od detstva...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .