24. február/8. marec

1. Nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Veľký a slávny Ján Krstiteľ bol sťatý na želanie a na nahováranie Herodiady, Herodesovej nezákonnej manželky. Keď bol Ján sťatý, Herodias nariadila, aby jeho hlava nebola pochovaná spolu s telom, lebo sa bála, aby strašný prorok nejako nevstal z mŕtvych. Preto zobrala jeho hlavu a zakopala ju na nejakom...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .