25. február/9. marec

1. Sv. Tarasij, patriarcha carihradský. Jeho predchodca, patriarcha Pavel, tajne opustil katedru, odišiel do monastiera a prijal schimu. Vládli vtedy Irina a Konštantín. Na Pavlovu radu bol v roku 783 za patriarchu vybraný kráľovský senátor a radca Tarasij. Rýchlo prešiel všetkými cirkevnými hodnosťami a stal sa patriarchom. Bol to človek vysokého vzdelania a veľkej horlivosti...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .