23. október/5. november

1. Sv. apoštol Jakub, brat Hospodinov. Je nazývaný bratom Hospodinovým, lebo bol synom spravodlivého Jozefa, snúbenca Presvätej Bohorodičky. Keď bol spravodlivý Jozef pred smrťou, rozdelil svoj majetok svojim synom a jednu časť chcel prideliť aj Hospodinovi Isusovi, synovi Presvätej Devy Márie; ale všetci bratia sa proti tomuto rozhodnutiu postavili, lebo Isusa nepovažovali za svojho brata....

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .