22. október/4. november

1. Sv. apoštolom rovný Averkij. V časoch cisára Antonína bol sv. Averkij episkopom vo frigijskom  Hierapolise. V tomto meste bola obrovská väčšina pohanov. Sv. Averkij viedol svoje málopočetné stádo so smútkom v srdci kvôli toľkému množstvu pohanov a modloslužobníkov úprimne sa modliac k Bohu, aby ich Boh obrátil k svetlu pravdy. Počas jednej hlučnej pohanskej slávnosti sa Averkij rozpálil Božou horlivosťou, vošiel...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .