21. október/3. november

1. Prep. Ilarion Veľký. Tak ako ruža vyrastie v tŕní, tak sa tento veľký svätec narodil pohanským rodičom v dedine Tavata, neďaleko palestínskej Gazy. Rodičia ho poslali na štúdiá do Alexandrie, kde nadaný mládenec rýchlo načerpal svetskú učenosť a duchovnú múdrosť. Keď spoznal Hospodina Christa a dal sa pokrstiť, želal si úplne sa odovzdať službe Hospodinovi. S týmto želaním v srdci...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .