20. október/2. november

1. Sv. veľkomuč. Artemij. Tento slávny svätec bol pôvodom Egypťan a prvý vojvodca cisára Konštantína Veľkého. Keď sa cisárovi Konštantínovi zjavil víťazný Kríž obkolesený hviezdami, aj Artemij videl tento kríž, uveril v Hospodina Christa a dal sa pokrstiť. Neskôr, v časoch cisára Konstanca, ho tento cisár poslal do Grécka, aby preniesol ostatky sv. Andreja z Patrasu a sv. Lukáša z Téb do Carihradu,...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .