19. október/1. november

1. Sv. prorok Joel. Sv. Joel je druhým v poradí z malých prorokov. Bol synom Fatuela, z pokolenia Rúbenovho. Žil 800 rokov pred Christom. Prorokoval trápenie izraelského národa a babylonské zajatie za hriechy, ktoré vykonal pred Hospodinom. Vyzýval národ k pôstu a kňazov ku kajúcnej modlitbe s plačom, aby sa nad nimi Boh zľutoval. „Nariaďte pôst a volajte k Hospodinovi. Medzi predsieňou a oltárom nech...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .