18./31. október

1. Sv. Lukáš, apoštol a evanjelista. Narodil sa v Antiochii. V mladosti dôkladne vyštudoval grécku filozofiu, medicínu a maliarstvo. V čase účinkovania Hospodina Isusa na zemi prišiel svätý Lukáš do Jeruzalema, kde videl Spasiteľa tvárou v tvár, počul Jeho spasiteľné učenie a stal sa svedkom Jeho zázračných skutkov. Uveriac v Hospodina bol svätý Lukáš začlenený medzi sedemdesiatich apoštolov a poslaný zvestovať ľudu. Spolu s Kleopom...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .