17./30. október

1. Sv. prorok Ozeáš. Syn Bériho z pokolenia Isacharovho. Žil a prorokoval 800 rokov pred Christovým narodením. Jeho Bohom inšpirované slová sa nachádzajú v knihe, ktorá obsahuje 14 kapitol. Veľa karhal Izrael a Judsko kvôli modloslužbe, predpovedal Boží trest za hriechy, pád Samárie a Izraela kvôli odstúpeniu od Boha, ale aj Božiu milosť Júdovmu pokoleniu. Prorokoval pozastavenie a ukončenie starozákonných...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .