26. september/9. október

1. Sv. Ján Bohoslov, apoštol a evanjelista. Syn rybára Zebedeja a Salome, dcéry Jozefa, snúbenca – ochrancu sv. Bohorodičky. Ján, pozvaný Hospodinom Isusom, hneď zanechal svojho otca a rybárske siete, a šiel so svojim bratom Jakubom za Christom. Odvtedy až do konca sa viac od svojho Hospodina nevzdialil. S Petrom a Jakubom bol prítomný pri...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .