27. september/10. október

1. Sv. muč. Kalistrat. Pochádzal z Kartága. Bol kresťanom od narodenia, lebo aj jeho otec a starý otec boli kresťania. Jeden z Kalistratových predkov, Neokor, slúžil ako vojak v Jeruzaleme pri Pontskom Pilátovi v čase strádania Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Vidiac mnohé zázraky počas Christovej smrti, Neokor uveril v Neho a bol vzdelávaný...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .