28. september/11. október

1. Prep. Charitón vyznávač. Vážený a zbožný občan mesta Ikónie. Nadchnutý duchom svojej krajanky sv. Tekly, Charitón verejne vyznával Christovo meno. Keď začalo strašné prenasledovanie kresťanov v časoch cisára Aureliána, Charitón bol ihneď vyvedený na súd pred hegemóna. Sudca mu povedal, aby sa poklonil bohom (t.j. modlám), načo mu Charitón odpovedal: „Všetci vaši bohovia sú...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .