29. apríl/12. máj

1. Sv. Vasilij Ostrožský. Narodil sa v Popovom Sele v Hercegovine jednoduchým a zbožným rodičom. Od malička bol naplnený láskou k Božej Cirkvi a keď podrástol odišiel do trebiňského monastiera Zosnutia Bohorodičky, kde prijal mníšsky stav. Ako mních sa rýchlo preslávil kvôli svojmu skutočnému a výnimočnému podvižnickému životu. Lebo na seba nakladal jeden podvih za druhým, vždy ťažší a ťažší. Neskôr bol...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .