30. apríl/13. máj

1. Sv. apoštol Jakub. Syn Zabedeov a brat Jánov, jeden z dvanástich. Na pozvanie Hospodina Isusa zanechal rybárske siete i svojho otca a spolu s Jánom hneď šiel za Hospodinom. Patril medzi tých troch apoštolov, ktorým Hospodin odkrýval najväčšie tajomstvá, pred ktorými sa na Tábore preobrazil a pri ktorých smútil pred Svojim utrpením v Getsemanskej záhrade. Po prijatí Ducha Svätého kázal Evanjelium v...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .