3./16. február

1. Sv. Simeon Bohoprijemca. Za čias egyptského kráľa Ptolomeja Filadelfa bol aj tento Simeon jedným z významných sedemdesiatich, ktorým bola zverená práca na preklade Biblie z hebrejského do gréckeho jazyka. Simeon robil svoju prácu veľmi zodpovedne, no keď prekladal proroka Izaiáša a prišiel k jeho proroctvu: „Hľa, deva počne a porodí syna“, bol zmetený, zobral nôž a chcel vyškriabať slovo „deva“...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .