4./17. február

1. Prep. Izidor Pelusiotský. Rodom Egypťan, syn významných rodičov a príbuzný alexandrijských patriarchov Teofila a Cyrila. Vyučiac sa vo všetkých svetských náukách, vzdal sa bohatstva a svetskej slávy a oddal sa duchovnému životu kvôli Christovej láske. Bol to veľký a obetavý ochranca a zvestovateľ Pravoslávnej viery. Podľa tvrdenia historika Nikifora, sv. Izidor napísal vyše 10 000 listov rôznym ľuďom, v ktorých...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .