30. august /12. september

1. Zbor sv. srbských osvietiteľov a učiteľov. V tento deň sa nespomínajú všetci srbskí svätci všeobecne, ale len niekoľko archiepiskopov a patriarchov, a to: sv. Sáva, prvý srbský archiepiskop, nazvaný apoštolom rovný; Arsenij, nástupca sv. Sávu, veľký hierarcha a divotvorca; Sáva II., syn prvovenčaného kráľa Štefana, ktorý dlhší čas žil v Jeruzaleme, nazýva sa „podobný Mojžišovi v krotkosti“ (pozri Srbljak); Nikodým,...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .