31. august/13. september

1. Sviatok opasku Sv. Bohorodičky. Po svojom zosnutí dala Presvätá Bohorodička svoj opasok apoštolovi Tomášovi. Tento opasok bol neskôr prenesený do Carihradu a ochraňovaný v zapečatenej truhle v Bohorodičnom chráme vo Vlacherne, zadužbine kráľovnej Pulcherie. Tá truhla sa nikdy neotvárala až do čias cisára Leva Múdreho (886 – 912). Levova manželka, cisárovná Zoja, duševne ochorela...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .