4./17. júl

1. Sv. Andrej, archiep. krétsky. Narodil sa v Damasku kresťanským rodičom. Do svojich siedmich rokov bol nemý. Keď ho však rodičia priviedli do chrámu na Prijímanie, začal hovoriť. Taká je moc božského Prijímania. V 14-tich rokoch odišiel do Jeruzalema a dal sa postrihnúť na mnícha v lavre sv. Sávu Posväteného. Rozumom a podvihom prekonal mnohých starších mníchov a bol príkladom pre...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .