5./18. júl

1. Prep. Atanasij Athoský. Narodil sa v Trapezunte bohabojným rodičom. Skoro zostal sirotou, ale Božou prozreteľnosťou ho nejaký vojvodca zobral, doviedol do Carihradu a dal ho tam na štúdiá. Kvôli svojej krotkosti a pokore bol obľúbený u všetkých svojich vrstovníkov. Pri detských hrách si deti vyberali toho za kráľa, iného za vojvodcu, a Atanasija – za igumena. Ako nejaká predpoveď! Keď...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .