6./19. august

1. Preobrazenie Hospodina, Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Hospodin Isus, v treťom roku svojho kázania na zemi, častejšie hovoril učeníkom o svojom blížiacom sa strádaní, ale taktiež aj o Svojej sláve po utrpení na kríži. Aby nastávajúce strádanie úplne neodradilo jeho učeníkov a aby od Neho neodpadli, On, Premúdry, im ešte pred strádaním chcel ukázať aspoň čiastočne Svoju Božskú...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .