7./20. august

1. Prepmuč. Dometij (Dometián). Narodený v Perzii ako pohan v dobe cisára Konštantína. Ako mládenec spoznal Christovu vieru, zanechal pohanstvo a dal sa pokrstiť. Tak si pravú vieru zamiloval, že opustil všetko svetské a prijal mníšstvo v jednom monastieri neďaleko mesta Nisivia. Žil s bratstvom nejaký čas a potom odišiel do ticha k  archimandritovi Nurvelovi, o ktorom sa hovorí, že 60 rokov nejedol...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .