+421 940 600 501
qqqqqqqqqq

Predhovor prep. Justína Čelijského (Popoviča)

Sveti Justin Popović Ćelijski

Odkedy existuje srbský národ, nebolo múdrejšej, Bohomúdrejšej srbskej knihy, ako je Ochridský prológ vladyku Nikolaja. A preto nebolo ani nesmrteľnejšej, ani dôležitejšej srbskej knihy. A nadovšetko ani užitočnejšej, lebo je na večný úžitok pre srbského človeka a jeho obidva životy v oboch svetoch. Ochridský prológ je srbské Evanjelium, večné srbské Evanjelium. V ňom je všetko, čo potrebuje srbská duša v oboch svetoch, všetko, čo prežije našu pozemskú smrť, všetko, čo zvláda a umŕtvuje naše hriechy a vášne. Roj za rojom, sväté roje dobrých zvestí pre teba v celom tvojom živote, ktorý začína na zemi a pokračuje cez celú večnosť v onom svete. Hľa, to je Ochridský prológ, to je srbské Evanjelium. Srbské Evanjelium? – Áno, lebo ťa učí a naučí...

Čítať ďalej

Úvod prekladateľa

Peter Soroka

Boha a svätých milujúci čitateľ! Knihu, ktorú držíš v ruke, považujem za jednu z najlepších a najkomplexnejších kníh na svete pre človeka, ktorému záleží na svojom spasení a snaží sa tu na zemi žiť život, ktorý by ho po smrti priviedol do nebeského kráľovstva. Viac o nej a jej význame sa dozvieš v nasledujúcich predhovoroch, ja by som sa však chcel vyjadriť k jej prekladu. Prvýkrát som sa s Ochridským prológom stretol v roku 1998 v srbskom monastieri Kovilj, kde sa z nej čítalo počas stolovania v monastierskej jedálni. Tam som sa dozvedel, že s telesným pokrmom by mal človek prijímať aj pokrm duchovný. A aké duchovné čítanie je lepšie než životopisy a poučenia svätých, ktorí nám takto ukazujú príklad...

Čítať ďalej

Predhovor odborného korektora

Savčak stranka

Ochridský prológ je bezpochyby dielo, ktoré, ak hodnotíme z ktoréhokoľvek aspektu, vždy ostane skutočnou perlou slovanskej i všeobecne duchovnej literatúry. Už sám názov poukazuje na jeho kontinuitu so slovanskou cyrilometodejskou tradíciou, ktorej základný kameň bol položený v našich krajoch a najlepšie oporné múry vystavali práve v okolí Ochridského jazera. Tam sa uchýlili vyhnaní učeníci svätých bratov a tam vznikali najkrajšie diela slovanského písomníctva. Práve pri Ochridskom jazere, kde všetko dýchalo duchom sv. Cyrila a Metoda a ich učeníkov, vzniklo toto veľdielo, nesúce v sebe odkaz dávnych čias i odpovede na otázky súčasnej spoločnosti. Jeho autorom je sv. vladyka Nikolaj Velimirovič – episkop (biskup) žičský a ochridský – človek mimoriadneho vzdelania, rozhľadu a intelektu, ktorého diela vychádzajú vo všetkých svetových jazykoch...

Čítať ďalej

Back to Main Page