+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

28. november/11. december

1. Prepmuč. Štefan Nový. Tak ako sa kedysi k Bohu modlila Anna, Samuelova matka, tak sa k Bohu modlila aj Štefanova matka Anna, aby jej Boh dal syna. Keď sa takto raz modlila vo Vlachernskom chráme pred ikonou Presvätej Bohorodičky, upadla do ľahkého spánku, v ktorom videla Presvätú Devu, ako žiarivé slnko a začula jej hlas: „Žena, choď v pokoji,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

29. november/12. december

1. Sv. muč. Paramon a ďalších 370 mučeníkov. V ázijskej Betánii knieža Akvilin strašne prenasledovalo kresťanov. Raz zajal 370 kresťanov a zviazaných ich odviedol so sebou na miesto, kde sa nachádzal chrám pohanského boha Poseidona. Tu ich zlé knieža nútilo, aby sa modle poklonili a priniesli jej obeť. Aj keď sa knieža vyhrážalo trestom smrti každému, kto nepočúvne jeho... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. november/13. december

1. Sv. apoštol Andrej Prvozvaný. Syn Jonášov a brat Petrov, pôvodom z Betsaidy, povolaním rybár. Najprv bol učeníkom sv. Jána Krstiteľa, ale keď sv. Ján ukázal prstom na Hospodina Isusa hovoriac: „Hľa, Baránok Boží!“ (Јn 1, 36), vtedy sv. Andrej zanechal svojho predošlého učiteľa a šiel za Isusom. Andrej potom priviedol k Hospodinovi aj svojho brata Petra. Po zostúpení... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. december

1. Svätý prorok Naum. Pochádza zo Simeonovho kmeňa, z mesta Elkesem, na druhej strane Jordánu. Žil 700 rokov pred Christom. 200 rokov po prorokovi Jonášovi predpovedal zánik Ninive. Po Jonášovej kázni sa Ninivčania pokajali, kvôli tomu ich Boh ušetril a nezničil. Časom však zabudli na Božiu milosť a znova sa vrátili k predošlému spôsobu života.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. december

1. Svätý prorok Avakum (Habakuk). Syn Asafatov, z kmeňa Simeonovho. Prorokoval 600 rokov pred Christom za čias kráľa Manasiju. Predpovedal spustošenie Jeruzalema. Keď Nabuchodonozor, babylonský kráľ, udrel na Jeruzalem, Avakum sa utiahol do Izmaeltskej krajiny, odkiaľ sa potom opäť vrátil do Judska, kde žil ako roľník. Jedného dňa niesol obed pracovníkom na poli, keď sa mu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. december

1. Sv. prorok Sofoniáš. Pôvodom z hory Savarata, z kmeňa Simeonovho. Žil a prorokoval v 7. stor. pred Christom v časoch zbožného judského kráľa Joziáša. Súčasník proroka Jeremiáša. Majúc veľkú pokoru, čistú a k Bohu pozdvihnutú myseľ, stal sa hodným prorokovania budúcnosti. Predpovedal deň Božieho hnevu; trest nad Gazou, Askalonom, Azotom, Akaronom, Ninive, Jeruzalemom a... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. december

1. Sv. veľkomuč. Barbora. Dioskor, otec tejto slávnej nasledovníčky Christovej, ktorá sa od mladých rokov zasnúbila Christovi, bol významný postavením a bohatstvom v egyptskom meste Iliopolis; podľa viery bol pohan. Svoju dcéru jedináčku, múdru mysľou a krásnu v tvári, zatvoril Dioskor do vysokej veže, obklopil ju všetkým pohodlím, dal jej slúžky, postavil jej modly na klaňanie a vybudoval jej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. december

1. Prep. Sáva Posvätený. Neznáma dedina Mutalask v Kapadóckej oblasti sa stala významnou kvôli tomu veľkému svetlu Pravoslávnej cirkvi. Tu sa Sáva narodil otcovi Jánovi a matke Sofii. V ôsmich rokoch opustil rodičovský dom a prijal mníšstvo v neďalekom monastieri, zvanom Flaviánov. Po 10-tich rokoch prešiel do Palestínskych monastierov, z ktorých sa najviac zdržal v monastieri sv. Eutímija Veľkého (pozri 20. január)... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. december

1. Sv. Nikolaj divotvorca, archiepiskop myrlykijský. Tento slávny svätec, oslavovaný dodnes po celom svete, bol jediným synom známych a bohatých rodičov Teofana a Nony, obyvateľov mesta Patara v Lýkii. Ako jedináčika darovaného od Boha, zasvätili ho Bohu, a tak ho Bohu darovali na oplátku. Duchovnému životu sa svätý Nikolaj naučil pri svojom strýkovi Nikolajovi, patarskom... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. december

1. Sv. Amvrosij, episkop mediolanský (milánsky). Tento veľký svätý otec Pravoslávnej cirkvi bol z významného rodu; jeho otec bol cisárskym námestníkom Gálie a Španielska, avšak podľa viery bol pohan a matka kresťanka. Keď bol ešte Amvrosij v kolíske, raz sa na neho spustil roj včiel, vylial mu na ústa med a odletel. Ešte ako dieťa vystieral ruku a prorocky hovoril:... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page