+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

18. november/1. december

1. Sv. muč. Platón. Pochádzal z galatskej Ankary; kresťan od narodenia aj podľa výchovy. Už od mladých rokov preukazoval veľkú dokonalosť vo všetkých cnostiach. Platón neskrýval svoju vieru v Hospodina Christa, ale ju verejne zvestoval, vyčítajúc pohanom klaňanie sa mŕtvym tvorom namiesto živého Stvoriteľa. Kvôli tomu bol predvedený na súd pred správcu Agripina, ten ho dlho vypočúval... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

19. november/2. december

1. Sv. prorok Abdiáš (Obadja, csl. Avdija). Narodil sa v obci Vitacharamska v Sichemskej oblasti. Žil na dvore kráľa Achaba; keď kráľ odstúpil od pravej úcty k Bohu a poklonil sa modlám, Abdiáš nenasledoval kráľov príklad, ale pokračoval v službe jedinému pravému Bohu. A keď zlá kráľovná Jezábel začala kvôli Eliášovi prenasledovať všetkých Božích prorokov, Abdiáš zobral sto z nich, skryl ich v dvoch... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. november/3. december

1. Prep. Grigorij Dekapolita. Narodil sa v izaurijskom Dekapolise zbožným a významným rodičom, Sergejovi a Márii. Po ukončení školy ho chceli rodičia oženiť, ale on utiekol do púšte a prijal mníšstvo. Žil na rôznych miestach v Byzancii, v Ríme, na hore Olymp. Kdekoľvek bol, všade udivoval ľudí svojimi podvihmi a zázrakmi. Stávalo sa, že ho osvetľovalo nebeské svetlo a že sa mu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. november/4. december

Uvedenie do chrámu Presvätej Bohorodičky. Keď Presvätá Bohorodička dovŕšila tri roky od svojho narodenia, priviedli ju jej svätí rodičia Joakim a Anna z Nazaretu do Jeruzalema, aby ju dali do služby Bohu, ako to pri jej narodení sľúbili. Tri dni trvá cesta z Nazaretu do Jeruzalema, ale idúc za Bohu milým dielom pre nich táto... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. november/5. december

1. Sv. muč. Cecília (Kikilia). Narodila sa v Ríme bohatým a významným rodičom. Mala veľkú vieru v Hospodina Christa a veľkú horlivosť za vieru. Svätá Cecília sľúbila Bohu doživotné panenstvo a pod drahocennými šatmi, ktoré jej darovali rodičia, nosila ostrú vrecovinu. Keď ju rodičia prinútili k manželstvu s istým pohanom Valeriánom, hneď prvú noc svojho ženícha presvedčila, aby šiel k episkopovi Urbanovi,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. november/6. december

1. Sv. Amfilochij, ep. ikonijský. Krajan, druh a priateľ sv. Vasilija Veľkého a ďalších veľkých svätcov zo 4. storočia. Amfilochij skoro zanechal svetský zhon a utiahol sa do jaskyne, kde ako pustovník prežil v podvihu 40 rokov. Stalo sa, že sa vtedy uvoľnila episkopská katedra v Ikonii a Amfilochij bol zázračným spôsobom vybraný a vysvätený za ikonijského episkopa. Ohromný pastier a veľký obranca... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. november/7. december

1. Sv. veľkomuč. Katarína. Dcéra kráľa Konsta. Po smrti otca žila so svojou matkou v Alexandrii. Jej matka bola tajnou kresťankou, ktorá cez svojho duchovného otca priviedla ku Christovej viere aj Katarínu. V jednej vízii dostala sv. Katarína prsteň od samotného Hospodina Isusa ako znak, že sa Mu zasnúbila. Ten prsteň je dodnes na jej ruke. Katarína bola veľmi... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. november/8. december

1. Svmuč. Kliment, ep. rímsky. Narodil sa v Ríme v kráľovskej rodine: bol súčasníkom sv. apoštolov. Jeho matku a dvoch bratov počas plavby po mori zaniesla búrka na rôzne strany; otec odišiel hľadať manželku a synov, no stratil sa aj on. Vtedy 24-ročný Kliment šiel na východ hľadať svojich rodičov a bratov. V Alexandrii spoznal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. november/9. december

1. Prep. Alipij Stĺpnik. Narodil sa v paflagonskom meste Adrianopolis. Od mladosti bol oddaný službe Bohu a ako diakon slúžil v chráme tohto mesta pri episkopovi Teodorovi. Keďže si Alipij želal život v osamelosti, modlitbe a rozjímaní o Bohu, vzdialil sa na helénsky cintorín mimo mesta, ktorému sa ľudia vyhýbali kvôli častým zjaveniam démonských prízrakov.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. november/10. december

1. Sv. muč. Jakub Perzský. Narodil sa v perzskom meste Elapi alebo Vilat kresťanským rodičom. Bol vychovaný v  kresťanskej viere a zosobášený s kresťanskou ženou. Perzský kráľ Izdigerd si Jakuba obľúbil kvôli jeho talentovanosti a obratnosti a učinil ho skutočným šľachticom na svojom dvore. Ako kráľov obľúbenec sa Jakub nechal oklamať a priniesol obeť pohanským... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page