+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

17. február/1. marec

1. Sv. veľkomuč. Teodor Tyron. Tyron znamená regrút. Len čo svätý Teodor vstúpil do armády, do Marmaritského pluku v Amasii, začalo prenasledovanie kresťanov za cisárov Maximiliána a Maximina. Keďže Teodor nechcel skrývať, že je i on kresťan, bol predvedený pred súd a uvrhnutý do väzenia, ktoré zamkli a zapečatili. Zlý sudca totiž chcel Teodora umoriť hladom. Vo väzení... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

18. február/2. marec

1. Sv. Lev I., rímsky pápež. Narodil sa v Taliansku zbožným rodičom. Najprv bol archidiakon pri pápežovi Sixtovi III. a po jeho smrti bol proti svojej vôli ustanovený, na katedru rímskeho pápeža. Keď Attila s Hunmi prišiel do blízkosti Ríma a pripravoval sa zničiť a spáliť mesto, Lev vyšiel pred neho v archijerejskom oblečení, skrotil... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

19. február/3. marec

1. Sv. ap. Archip, Filimon a Apfia. Archip bol jeden zo Sedemdesiatich. Apoštol Pavel ho spomína v liste Kolosenským a Filimonovi, nazývajúc ho svojim „spoločníkom v boji“. V Kolosách bolo stredisko kresťanov práve vo Filimonovom dome. Kresťania sa tu stretávali pri modlitbách. Apoštol Pavel píšuc Filimonovi toto nazýva, „tvoja domáca Cirkev“. V tom čase apoštoli vysväcovali svojich učeníkov na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. február/4. marec

1. Sv. Lev, episkop katanský. Pod vulkanickým pohorím Etna, v meste Katany, bol svätý Lev dobrým pastierom a milosrdným učiteľom ľudí. Prejavoval veľkú starostlivosť o chorých a siroty. Aj jeho horlivosť za vieru bola rovnako veľká ako jeho milosrdenstvo k bezmocným. V tom meste sa raz objavil nejaký mág Iliodor, ktorý zavádzal ľud rôznymi fantáziami a veľmi rozvracal mládež. Raz počas Služby... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. február/5. marec

1. Sv. Zachariáš, patriarcha jeruzalemský. Za vlády gréckeho cisára Heraklea v roku 614 zaútočil perzský kráľ Chozroj na Jeruzalem, vyplienil mesto, odniesol Čestný Kríž do Perzie a zobral do zajatia obrovské množstvo kresťanov, medzi ktorými bol aj patriarcha Zachariáš. Židia Chozrojovi pomáhali v konaní zla kresťanom. Okrem iných židovských zlomyseľností sa spomína aj táto: Židia odkúpili od Chozroja... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. február/6. marec

1. Sv. muč. Maurícius a 70 vojakov. Za čias cisára Maximiana bolo veľké prenasledovanie kresťanov. V sýrskom meste Apamia bol Maurícius, veliteľ miestneho vojska. Pohania ho zažalovali pred cisárom ako kresťana a rozsievača kresťanskej viery medzi vojakmi. Samotný cisár prišiel a viedol vyšetrovanie. Spolu s  Mauríciom bolo pred cisára predvedených aj 70 vojakov – kresťanov, medzi ktorými bol aj... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. február/7. marec

1. Svmuč. Polykarp, episkop smyrnský. Tento veľký apoštolský muž sa narodil ako pohan. Ku Christovej viere ho priviedol a pokrstil sv. Ján Bohoslov. V ranom detstve Polykarp osirel a na základe nejakého videnia vo sne si ho osvojila istá šľachetná vdova Kalista, ktorá si ho vzala a vychovala ako vlastného syna. Polykarp bol od detstva... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. február/8. marec

1. Nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Veľký a slávny Ján Krstiteľ bol sťatý na želanie a na nahováranie Herodiady, Herodesovej nezákonnej manželky. Keď bol Ján sťatý, Herodias nariadila, aby jeho hlava nebola pochovaná spolu s telom, lebo sa bála, aby strašný prorok nejako nevstal z mŕtvych. Preto zobrala jeho hlavu a zakopala ju na nejakom... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. február/9. marec

1. Sv. Tarasij, patriarcha carihradský. Jeho predchodca, patriarcha Pavel, tajne opustil katedru, odišiel do monastiera a prijal schimu. Vládli vtedy Irina a Konštantín. Na Pavlovu radu bol v roku 783 za patriarchu vybraný kráľovský senátor a radca Tarasij. Rýchlo prešiel všetkými cirkevnými hodnosťami a stal sa patriarchom. Bol to človek vysokého vzdelania a veľkej horlivosti... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. február/10. marec

1. Sv. Porfýrij, episkop gazský. Tento veľký archipastier sa narodil bohatým rodičom v Solúne. Svoju mladosť do 25. roku strávil v rodnom meste, potom opustil rodičovský dom a svetský život a odišiel do Egyptskej púšte. Pod vedením skúseného duchovníka tu mladý Porfýrij prijal mníšstvo a strávil päť rokov. Potom navštívil Svätú Zem so svojim verným priateľom, mníchom Marekom. Neďaleko Jeruzalema... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page