+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

18. jún/1. júl

1. Sv. muč. Leontij. Bol rímskym vojvodcom vo fenickom meste Tripolis, v časoch cisára Vespaziána. Bol pôvodom Grék: „Veľkého vzrastu, silný, mocný a chrabrý v bojoch.“ Cisársky správca Adrián poslal oddiel vojakov, aby Leontija chytili, lebo tento Adrián bol zákerný protivník a prenasledovateľ kresťanov. Veliteľ toho oddielu Ipatij dostal po ceste silnú horúčku, kvôli čomu musel oddiel spomaliť svoj pochod.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

19. jún/2. júl

1. Sv. apoštol Júda. Jeden z Dvanástich. Syn Jozefa a Salome, brat Jakub, brata Hospodinovho. So Salome, dcérou Angeja, syna Barachovho, brata sv. Zachariáša, mal tesár Jozef štyroch synov: Jakuba, Josiju, Simona a Júdu. Tento Júda sa niekedy nazýva aj Júda Jakubov, podľa významnejšieho a od neho staršieho brata Jakuba. Svoj list sv. Júda začína... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

20. jún/3. Júl

1. Svmuč. Metod, ep. patarský. Od mladosti sa zasvätil podvihu a zaskvel sa ako mesto na hore. Povolali ho za episkopa v meste Patara Lykijská. Učený krasorečník archijerej Metod písal proti Origenovej heréze. Jeho „bohoduchnovené slová ako blesk zažiarili po celom svete“. Pohania proti nemu povstali, mučili ho a sťali v Chalkide Sýrskej v roku 311. 2. Sv. muč. Aristokl, Dimitrián... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

21. jún/4. júl

1. Sv. muč. Julián Tarzský. Bol blahorodného, senátorského pôvodu; žil v Tarze Cilicijskom a strádal v časoch Diokleciána. Keď bol len ako 18-ročný podrobený mučeniu za vieru, sv. Julián už bol dostatočne vychovaný a utvrdený v kresťanskej zbožnosti. Celý rok ho cisársky správca so sebou vodil z mesta do mesta, stále ho mučiac a nahovárajúc, aby sa zriekol Christa. Juliánova matka zďaleka... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

22. jún/5. júl

1. Svmuč. Eusevij, ep. samosatský. Veľký usvedčovateľ ariánstva. Keď sa uvoľnila antiochijská katedra, na jeho naliehanie bol za patriarchu vybratý Meletij, veľké svetlo Cirkvi, ktorý sa po smrti stal dôstojným veľkej pochvaly zo strany sv. Jána Zlatoústeho. No ariáni rýchlo tohto Meletija z Antiochie vyhnali. Keď zomrel zlý Konštantínov syn Konstans, začal vládnuť ešte horší cisár... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

23. jún/6. júl

1. Sv. muč. Agripina. Svätá Agripina sa narodila a bola vychovaná v Ríme. Od samotného detstva sa cvičila žiť podľa Evanjelia, odháňajúc od svojho srdca smrad vášne a nalievajúc doň vôňu panenskej čistoty a celomúdrosti. Bola zasnúbená Hospodinovi Christovi a ako Christova nevesta strádala v časoch cisára Valeriána. Pretrpela bitie palicami až kým jej nerozdrvili kosti. Boží anjel sa jej zjavil a posilnil ju.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

24. jún/7. júl

1. Narodenie sv. Jána Predchodcu a Krstiteľa Hospodinovho. Šesť mesiacov pred svojím zjavením v Nazarete Presvätej Deve Márii sa veľký Gabriel, archanjel Boží, zjavil veľkňazovi Zachariášovi v jeruzalemskom chráme. Predtým, ako archanjel oznámil Panne zázračné počatie bez muža, zvestoval zázračné počatie bezdetnej starene. Zachariáš hneď neuveril slovám Božieho posla, a preto bol jeho jazyk zviazaný a on zostal nemý až... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

25. jún/8. júl

1. Prepmuč. Fevronia. Dcéra senátora Prosfora z Ríma. Aby sa vyhla manželstvu so smrteľným človekom, zasnúbila sa Christovi a prijala mníšstvo na východe v asýrskej krajine, v monastieri, kde bola igumenou jej teta Vriena. Syn nejakého veľmoža Lisimach sa túžil s Fevroniou oženiť, ale keďže ho cisár Dioklecián podozrieval z tajného kresťanstva, poslal ho na Východ s jeho strýkom Selinom, aby chytal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

26. jún/9. júl

1. Prep. Dávid. Rodený Solúnčan. Najprv duchovne zápasil neďaleko Solúna v kolibe, postavenej pod mandľovým stromom. Neskôr vo svojom podvihu pokračoval v Tesálii. Natoľko sa očistil pôstom, modlitbou a bdením, že bol hodný od Boha prijať veľkú blahodať. Raz zobral do rúk uhoľ, položil naň tymian a okadil cisára bez akéhokoľvek poranenia svojej ruky. Keď to videl cisár, poklonil... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

27. jún/10. júl

1. Sv. Sampson Stranoprijemec. Tento svätec sa narodil bohatým a významným rodičom v starom Ríme, kde sa vyučil každému svetskému poznaniu tej doby a osobitne sa zasvätil lekárskej vede. Sampson bol milosrdný a nezištný lekár a chorým dával lieky pre telo aj pre dušu, každému radiac, aby napĺňal predpisy kresťanskej viery. Potom sa presťahoval do Carihradu, kde žil v malom dome, z ktorého... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page