+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. júl

1. Sv. veľkomuč. Prokopij. Narodil sa v Jeruzaleme otcovi kresťanovi a matke pohanke. Najprv sa volal Neanij. Po otcovej smrti vychovala matka syna v duchu úplného rímskeho modloslužobníctva. Keď Neanij dospel, uvidel ho cisár Dioklecián a hneď si ho tak obľúbil, že ho zobral na svoj dvor do vojenskej služby. Keď začal tento zlý cisár prenasledovať kresťanov, určil Neanija,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. júl

1. Svmuč. Pankratij, ep. tauromenský. Tento svätec sa narodil v Antiochii v čase, keď Hospodin Isus chodil ako človek medzi ľuďmi na zemi. Keď sa Pankratijovi rodičia dozvedeli o Christových zázrakoch, zaželali si vidieť divotvorcu Hospodina. Spolu s Pankratijom teda prišli do Jeruzalema, kde videli Isusa, počuli Jeho slová a videli Jeho zázraky. Tu sa Pankratij zoznámil s apoštolom Petrom. Po Hospodinovom... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. júl

1. Sv. 45 mučeníkov: Leontij, Mauricij, Alexander, Sisinij a ďalší. V časoch zlého cisára Licinija, ktorý vládol nad východnou časťou Byzantskej ríše, bolo veľké prenasledovanie kresťanov. V Nikopolise Arménskom prišiel za cisárskym správcom Lisijom sv. Leontij s ďalšími svojimi priateľmi a povedal mu, že sú kresťania. „A kde je váš Christos?“ opýtal sa Lisinij. Vari nebol ukrižovaný... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. júl

1. Sv. veľkomuč. Eufímia. Túto svätú oslavujeme 16. septembra, kedy aj strádala. Na tomto mieste sa však spomína divotvorstvo jej svätých ostatkov, ktoré sa prejavilo počas 4. Všeobecného snemu v Chalcedóne. Tento Snem bol zvolaný v časoch cisára Markiána a Pulcherie v roku 451 po smrti cisára Teodosija Mladšieho. Podnetom k jeho zvolaniu bola heréza... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. júl

1. Sv. muč. Prokl a Ilarij. Títo mučeníci boli pôvodom z Kalipty v Ázii a Prokl bol Ilariov strýko. Strádali v časoch Trajana. „Z akého si rodu?“ opýtal sa sudca Prokla. Ten odpovedal: „Môj rod je Christos a moja nádej, môj Boh.“ Keď sa mu sudca vyhrážal mučením, Prokl riekol: „Ak sa vy bojíte porušiť rozkaz cisára, aby ste nepadli do... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. júl

1. Sv. Archanjel Gabriel. Tohto veľkého Božieho archanjela oslavujeme 26. marca. Avšak v dnešný deň sa uctievajú jeho zjavenia a zázraky počas celej histórie ľudského spasenia. Traduje sa, že táto oslava bola ustanovená najprv na Sv. Hore v 9. stor. v časoch cisárov Vasilija a Konštantína Porfírorodných a patriarchu Nikolaja Chrisoverga. Dôvodom bolo zjavenie sa tohto archanjela v jednej kélii v Karies, kde... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. júl

1. Sv. apoštol Akila. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Ako Žid žil najprv v Taliansku so svojou manželkou Priskilou. Keď cisár Klaudius nariadil, aby boli všetci Židia vyhnaní z Ríma a Talianska, Akila sa presťahoval do Korintu, kde ho prvýkrát stretol a spoznal apoštol Pavel a zostal v jeho dome jeden a pol roka pokrstiac jeho aj jeho manželku. Akila a Priskila, zapálení láskou... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. júl

1. Sv. Kirik a Julita. Táto svätá bola zo šľachtického rodu. Zamlada ovdovela a zostala s novorodeným chlapcom Kirikom. Žila v likaonskom meste Ikonia a celá bola oddaná Christovej viere. Svojho syna dala pokrstiť hneď po narodení a keď mal tri roky, naučila ho toľko viere a modlitbám, koľko bolo dieťa v jeho veku schopné prijať. Keď Dioklecián nariadil prenasledovanie kresťanov, v Ikonii... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. júl

1. Svmuč. Atinogen, ep. sebastijský, v Arménsku. Žil v jednom monastieri neďaleko mesta so svojimi 10 učeníkmi. V časoch Diokleciána prišiel do Sebastie zákerný mučiteľ kresťanov Filomarch a mnohých kresťanov v meste pochytal a pozabíjal. Keď videl Atinogena a jeho učeníkov povedal starcovi, aby priniesol obeť modlám, aby nezahynul tak, ako zahynuli ostatní kresťania. Atinogen mu odpovedal: „Ó, mučiteľ, tí, ktorých spomínaš ako... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. júl

1. Sv. muč. Marína. Pochádzala z Antiochie Pisidijskej a narodila sa pohanským rodičom. Až vo svojich 12 rokoch sa Marína dopočula o Hospodinovi Isusovi Christovi, ako sa vtelil z Prečistej Devy, ako vykonal mnoho zázrakov, prijal smrť na kríži a slávne vstal z mŕtvych. Jej mladé srdce zahorelo láskou k Hospodinovi a ona sľúbila, že sa nikdy nevydá a tiež si celou dušou... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page